Nazywam się Ewa Chomik.

Urodziłam się w 1985 roku w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędziłam w pobliskim Pruszczu Gdańskim. Wrodzone i pielęgnowane w domu rodzinnym zdolności manualne, zmysł techniczny oraz zamiłowanie do precyzji, połączone z wrażliwością na drugiego człowieka oraz kreatywnością zaowocowały decyzją o podjęciu studiów stomatologicznych w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Studia ukończyłam w 2009 roku, po czym rozpoczęłam staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Już podczas studiów protetyka stomatologiczna zaczęła się jawić jako moja największa pasja. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent.

Rozpoczęłam badania nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego, które w 2012 roku zaowocowały obroną pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywałam również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku. Biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako wykładowca, wdrażałam i rozwijałam pozyskane umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej.

Jestem współautorką prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration 2014 (EAO 2014) w Rzymie, Sztokholmie (EAO 2015) i Paryżu (EAO 2016).
Jako członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) aktywnie uczestniczę w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych współczesnych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej: dr. Johna Koisa (USA) i dr. Christiana Coachmana (Brazylia).
Azymutem pracy zawodowej niezmiennie pozostają dla mnie techniki odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych.
Oddaję się również pasji dokumentowania mych praca. Fotografia w moim wykonaniu łączy w sobie doskonałą technikę oraz kobiecą lekkość.
Prywatnie jestem mamą trzyletniego Adasia, miłośniczką aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wyszukanych kulinariów, które sama z pasją tworzę.