• Publikacje dostępne do odczytu oznaczone są symbolem lupy.

  Aby przejść do publikacji należy kliknąć w ikonkę obok tytułu.

Kliknij by przejść do publikacji z danego roku.

2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Kliknij by przejść do wykładów z danego roku.

2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Lista publikacji naukowych

2017

 • Chomik E, Ptach A, Szycik V: Kreowanie indywidualnej estetyki uzębienia z wykorzystaniem narzędzia Digital Smile Design (DSD). e-Dentico 2017, 1(65): 10-39.

 • Chomik E, Ptach A, Szycik V: Wykorzystanie precyzyjnych elementów retencyjnych w złożonych pracach protetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań estetycznych pacjentów. e-Dentico 2017, 1(65): 40-58.

 • Chomik E, Szycik V: Możliwości leczenia implantoprotetycznego z uwzględnieniem profilaktyki zapalenia okołowszczepowego – opis przypadku. e-Dentico 2017, 1(65): 60-76.

 • Możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzenia zębowego we współczesnej stomatologii – kierunki badań. e-Dentico 2017, 1(65): 78-86.

2016

 • Chomik E, Wasiluk G, Bereznowski Z: Zastosowanie łączników indywidualnych Atlantis™ w leczeniu implantoprotetycznym. Opis przypadków klinicznych. e-Dentico 2016, 3(61): 62-77.

 • Chomik E, Ptach A, Bereznowski Z: Digital Smile Design (DSD) jako narzędzie wspomagające planowanie kompleksowego leczenia protetycznego. Protet. Stomatol. 2016, LXVI, 4: 292-299.

 • Wasiluk G, Chomik E, Gehrke P, Pietruska M, Skurska A, Pietruski J: Incidence of undetected cement on CAD/CAM monolithic zirconia crowns and customized CAD/CAM implant abutments. A prospective case series. Clin Oral Impl Res 00, 2016, 1-5.

2015

 • Chomik E, Wasiluk G: Dynamic compression as a method to design an emergence profile. EAO 24th Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, September 24-26, 2015.

 • Wasiluk G, Chomik E: The influence of CAD/CAM abutment design on the presence of undetected cement remnants: a prospective clinical study”. EAO 24th Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, September 24-26, 2015.

 • Wasiluk G, Chomik E: Individual customized AtlantisTMabutments in the case of protrusive maxillary alveolar ridge. EAO 24th Annual Scientific Meeting, Stockholm, Sweden, September 24-26, 2015.

 • Wasiluk G, Chomik E, Pietruski J K: Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych. e-Dentico 2015, 4: 54-76.

2014

 • Wasiluk G, Chomik E: Atlantis individual abutments: a novel technique of crown fixation without leaving cement remnants: a preliminary study. EAO 23rd Annual Scientific Meeting, Roma, Italy, September 25-27, 2014.

 • Wasiluk G, Chomik E, Bereznowski Z: Standardowe i indywidualne łączniki protetyczne w leczeniu implantoprotetycznym: przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol. 2014: 64 (6): 457 – 468

2013

 • Wasiluk G, Chomik E, Bereznowski Z: Proteza typu overdenture z koronami teleskopowymi jako elementami retencyjnymi, wsparta na uzębieniu resztkowym i wszczepie dentystycznym: opis przypadku. Protet. Stomatol. 2013; t. 63(4): 272 – 280

 • Chomik E, Fiwek P, Sakowicz-Burkiewicz M, Pawełczyk T, Maciejewska I: Analiza porównawcza ekspresji markerów dojrzewania zębiny przez zębopochodne komórki macierzyste DPSC (dental pulp stem cells) oraz SCAP (stem cells from human apical papilla). Protet. Stomatol. 2013, 63(5): 370

2012

 • Chomik E: Ocena zdolności różnicowania komórek macierzystych pochodzenia zębowego w kierunku odontoblastów in vitro. Stomatol. Wspol. 2012, 19 (2): 80-81

 • Maciejewska I, Chomik E, Pawełczyk T: Analiza molekularna wrodzonych zaburzeń budowy zębiny o charakterze dentinogenesis imperfecta i dysplazji zębiny: przegląd piśmiennictwa. Post. Biol. Kom. 2012, 39(4): 575 – 588

 • Maciejewska I, Chomik E: Hereditary dentine diseases resulting from mutations in DSPP gene. J. Dent. 2012, 40 (7): 542 – 548

2011

 • Kacprzyńska (Chomik) E, Bereznowski Z, Maciejewska I: Ocena porównawcza komórek macierzystych izolowanych z miazgi ludzkiego zęba (DPSC – dental pulp stem cells) oraz brodawki wierzchołkowej (SCAP – stem cells from human apical papilla) in vitro. Protet. Stomatol. 2011, 61(5) : 379

 • Kacprzyńska (Chomik) E, Maciejewska I: Komórki macierzyste pochodzenia zębowego. Możliwości zastosowania we współczesnej stomatologii i potencjalne kierunki rozwoju: przegląd piśmiennictwa. Post. Biol. Kom. 2011, 38(3) : 467 – 473

Lista wykładów

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011